BIOMASSA EN MEER

Groen vraagt altijd om onderhoud, in meer of mindere mate. Het snoeiafval kan op verschillende manieren verwerkt worden. MyEarth zet haar vrijkomende biomassa in om biobased producten van te maken. Daarbij is het streven een product te realiseren uit het maaisel met een zo hoog mogelijke toegevoegde waarde. Zo is energie opwekking een laagwaardiger product dan chemicaliën uit biomassa. Dit wordt ook wel de cascaderingspyramide genoemd.

MyEarth spreekt niet in termen van afval, maar in termen van grondstoffen. In plaats van te spreken over onderhoudskosten kijken wij naar de kansen voor biomassaopbrengsten. Samen met u zoeken wij naar de beste cascaderingsoplossingen.

cascaderingspyramide, biomassa

Snoeiafval kan o.a. als houtsnippers en houtchips gebruikt worden voor de opwekking van energie. De biomassa van MyEarth heeft een toegevoegde waarde en kan bijvoorbeeld weer dienen als basis grondstof voor bijvoorbeeld petflessen of ter vervanging van andere schaarse grondstoffen.

LOKALE SOCIALE ONTWIKKELING

Aanplant, onderhoud en oogst worden waar mogelijk opgepakt in samenwerking met lokale partijen en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Zo krijgt de sociale ontwikkeling een mooie impuls. De werkgelegenheid in de tuinbouw zal eveneens toenemen met MyEarth: de planten worden gekweekt op Nederlandse bodem.

Wilt u meer weten over onze toekomstbestendige groenconcepten? Neem contact met ons op.

Onderhoud 3.png