DUURZAAM ONDERNEMEN

VOOR OVERHEDEN, GEMEENTEN EN BEDRIJFSLEVEN

Investeren in ‘het grotere maatschappelijke belang’ vraagt lef en visie. Het positieve resultaat van duurzaam ondernemen is vaak niet van de ene op de andere dag zichtbaar. MyEarth heeft meteen effect en creëert op lange termijn onbetaalbare baten: schonere lucht, minder ziekte door luchtvervuiling, prettige leef- en werkomgeving, lokale sociale ontwikkeling en andere baten

GEZONDE TOEKOMST

Met MyEarth laten overheden, gemeenten en het bedrijfsleven zich van hun duurzame kant zien. MyEarth staat voor een effectieve aanpak van fijnstof: één van de drie grootste veroorzakers van ziekten en sterfte in Nederland! Toepassing van onze toekomstbestendige groenprofielen rond wegen, snelwegen, bedrijventerreinen en stedelijke gebieden, betekent een gezondere toekomst: een duurzame leefomgeving.

ROL MET EEN DUURZAME LEEFOMGEVING

Wie rekent vanuit ‘snelle winst’ zit vast in het oude economische denken. Wie toekomstgericht onderneemt en gecalculeerde stappen zet naar de stip op die groene horizon, weet dat de lange adem zich terug verdient. MyEarth biedt het betaalbare alternatief met onbetaalbare baten. Duurzame resultaten waarmee u als organisatie een eerlijk groen gezicht toont. We staven het rendement over investering graag met opbloeiende cijfers tijdens een nadere kennismaking.