Green Junkies for your health

De kern van MyEarth bestaat uit een nauwkeurige beplantingskeuze bestaande uit onder andere Green Junkies. Bij de keuze voor beplanting wordt gelet op het gewenste beeld, het landschap en de eigenschappen van planten. Sommige planten zijn namelijk beter in het afvangen van luchtvervuilende stoffen dan andere planten. Vooral langs wegen en in steden kunnen zij een bijdrage leveren aan en gezondere en groenere leefomgeving. Langs wegen geleidt het groen het verkeer en zorgt voor een rustig beeld op de weg. De beplanting functioneert als een fijn stoffilter voor de uitlaatgassen en maakt zo de omgeving schoner.

MyEarth kiest voor een gebalanceerde mix van beplanting, wintergroen en (inheemse) beplanting met of zonder boomvormers. Dit voorkomt monocultuur met bijbehorend ziektebeeld. De beplanting biedt broedplekken, een schuilplaats tegen predatoren en voedsel aan vogels en insecten. De concepten van MyEarth zijn toepasbaar op iedere grondsoort en binnen ieder landschapstype.

Wilt u meer weten over onze toekomstbestendige groenconcepten? Neem contact met ons op.