Klimaatstruiken van MyEarth

Vandaag heeft u een klimaatstruik gekregen van de wethouders duurzaamheid Jop Kluis (Aalsmeer) en Peter Bot (Amstelveen). Of u heeft een struik gekocht. Als u deze struik in uw tuin plant, draagt u persoonlijk bij aan het toekomstbestendig maken van onze aarde. Zo zijn deze struiken hier speciaal voor gekweekt. Ze hebben positieve eigenschappen voor het klimaat. De struiken binden extra CO2 en vangen fijnstof af.

De actie is het startschot voor een meer omvangrijke beplanting met klimaatstruiken. Te beginnen in Aalsmeer en Amstelveen. Later ook in andere gemeenten. Het doel van MyEarth is om in ieder geval 25.000 hectare met deze struiken te planten in en om Amsterdam

Grote oppervlakten snelgroeiend luchtzuiverend groen kunnen na een aantal jaren worden ‘geoogst’ en leveren een forse hoeveelheid biomassa op. Die vervolgens kan worden verwerkt in een biomassacentrale om elektriciteit op te wekken. Wat overblijft, wordt gemengd met baggerslib en groencompost om weer nieuwe planten te kunnen kweken. Hiermee is de cirkel duurzaam rond.

‘Eén struik voor u, tien voor Aalsmeer en Amstelveen.          Een goede daad voor het klimaat’

Het idee voor deze actie is afkomstig van MyEarth.

Een burgerinitiatief om met natuurlijk groen de luchtkwaliteit van uw leefomgeving te verbeteren. Te beginnen om uw eigen woning. Uiteindelijk op een veel grotere schaal. MyEarth sluit bij voorkeur aan bij groene burgerinitiatieven in buurten en wijken. Kijk op myearth.global om te zien hoe MyEarth coöperatief te werk gaat. Wethouders Jop Kluis en Peter Bot van de gemeenten Aalsmeer en Amstelveen steunen dit burgerinitiatief van MyEarth. Dit doen zij door op korte termijn 4.000 klimaatstruiken in de openbare ruimte te planten. Daarnaast sporen zij andere gemeenten aan om hun voorbeeld te volgen. Ook in Zuid-Holland en Limburg is er daadwerkelijk belangstelling voor het MyEarth initiatief.

 

Met veel dank aan het bedrijf DUO Plant voor de mogelijkheid en inzet om het initiatief van MyEarth onder de aandacht te brengen.

 

 

Green Junkies for your health

De kern van MyEarth bestaat uit een nauwkeurige beplantingskeuze bestaande uit onder andere Green Junkies. Bij de keuze voor beplanting wordt gelet op het gewenste beeld, het landschap en de eigenschappen van planten. Sommige planten zijn namelijk beter in het afvangen van luchtvervuilende stoffen dan andere planten. Vooral langs wegen en in steden kunnen zij een bijdrage leveren aan en gezondere en groenere leefomgeving. Langs wegen geleidt het groen het verkeer en zorgt voor een rustig beeld op de weg. De beplanting functioneert als een fijn stoffilter voor de uitlaatgassen en maakt zo de omgeving schoner.

MyEarth kiest voor een gebalanceerde mix van beplanting, wintergroen en (inheemse) beplanting met of zonder boomvormers. Dit voorkomt monocultuur met bijbehorend ziektebeeld. De beplanting biedt broedplekken, een schuilplaats tegen predatoren en voedsel aan vogels en insecten. De concepten van MyEarth zijn toepasbaar op iedere grondsoort en binnen ieder landschapstype.

Wilt u meer weten over onze toekomstbestendige groenconcepten? Neem contact met ons op.