Een verdedigingsmuur voor onze leefomgeving

MyEarth heeft als missie het toekomstbestendig maken van de aarde. De lucht die wij inademen in alles om ons heen. Het optimaliseren van de luchtkwaliteit is essentieel voor een gezonde leefomgeving.

Goede ideeën ontstaan altijd op onverwachte momenten. Ton van Oostwaard hoort Live Earth op de radio, een benefietconcert georganiseerd door Al Gore. Zoals Neil Armstrong vanaf de maan de aarde zag opdrogen, zag van Oostwaard luchtvervuiling voor zijn ogen uitspelen op deze snelweg. Wat als uitstoot gefilterd kon worden op de plaats van uitgifte, zonder overlast voor de omliggende natuur en gebouwen?

Duurzaam prestatiegroen. Dit is het wapen waarmee MyEarth het gevecht met klimaatverandering aangaat. Verschillende luchtzuiverende planten zijn ontwikkeld om de kwaliteit van de leefomgeving te heroveren. De Stelling van Amsterdam (gebouwd tussen 1874 – 1914) is toonbeeld voor Nederlandse begaafdheid in bouwkunde. Dit landschap kan weer omgevormd worden om te  beschermen, dit keer door het aanleggen van de luchtzuiverende planten om de Metropolitan Region Amsterdam (MRA).